گویندگی

تنها صداست که می ماند.

گویندگی

تنها صداست که می ماند.

شبکه استانی دنا در تاریخ 28 دی ماه 1384 با تلاش و همت کارکنان مرکز و با حضور جناب آقای عزت الله ضرغامی ریاست محترم سازمان و مسئولین و مقامات محلی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.